VRAELYS T.O.V AFSTANDSONDERRIGD

Van watter vorm van afstandsonderrig maak jy gebruik?

Watter formaat gebruik jy vir die werk wat jy vir die leerders gee?

Hoe kommunikeer jy met leerders?

Hoe volg jy leerders op?