Vakkeuses vir 2022

Verpligte vakke:

Keusevakke (Kies 3 vakke)

LW: 

  • Wiskunde is ’n voorvereiste vir die neem van Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie en Rekeningkunde. Dit beteken indien u dogter Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid verander, sy noodgedwonge hierdie vakke ook moet staak. 
  • Die volgende vakke kan nie saam as keusevakke geneem word nie: RTT/IT; Visuele Kuns/Ontwerp; en Duits/Frans. 
  • Toelating tot ’n vak is onderhewig aan die praktiese uitvoerbaarheid daarvan, bv. rooster en getalle in die vak, asook prestasie daarin aan die einde van gr.9
  • Leerders wat laer as 50% vir Wiskunde behaal, word sterk aanbeveel om nie Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Inligtingstegnologie of Wiskunde as vakkeuse te oorweeg nie.
  • Indien ’n leerder tans minder as 40% vir Wiskunde het, mag sy nie die vak in gr.10 neem nie. Sy sal gr.9 moet herhaal om haar punte genoegsaam te verbeter. 

Ekstra vakke

Ekstra vakke word teen koste aangebied. Om 'n ekstra vak te neem moet daar aansoek gedoen word - hierdie proses sal in Januarie 2022 behartig word. Dui asb net aan of u wel 'n ekstra vak oorweeg.