Kultuuruitdunne: Junior Koor

Die Junior Koor dien as ‘n voorbereidings- en voedingskoor vir Graad 8- en 9-dogters wat graag wil koor sing. Die koor gaan vanaf 2022 onder leiding van Me Renette Bouwer sing.

Dit is verpligtend vir dogters om ten minste een jaar in die Junior Koor te sing voordat hulle ‘n oudisie vir die Senior Koor kan aflê. Indien ‘n dogter egter ‘n buitengewone goeie oudisie vir die Junior Koor aflê, mag Me Renette Bouwer haar vir die Senior Koor oorweeg.

 

Junior Koor oefentye: Dinsdae en Donderdae 16:00-17:15 (Dogters moet vir beide oefeninge beskikbaar wees.)

 

Berei vir hierdie oudisie asseblief Stille Nag voor. ‘n Paar gehoortoetse sal ook afgelê word.

*Daar sal so veel moontik agting aan die keuses van oudisiedatums gegee word soos tyd en hoeveelheid oudisies op ‘n betrokke dag dit toelaat.

 

‘n Finale oudisierooster sal per e-pos volg as bevestiging van die datums en die lokaal op AHMP se terrein waar oudisies afgelê sal word.