Graad 8 Ouer Tevredenheidsvraelys 2019

Afdeling A: Hoe het u die volgende aspekte rakende die aansoekprosedure in 2018 ervaar?

Afdeling B: Wat was die top 3 oorwegende faktore wat U laat besluit het om U dogter na AHMP te stuur? (Meer as een "dropdown" kan gekies word, dui asb. die top 3 faktore aan deur dit die nommer 1, 2 en 3 te kies)

Afdeling C: Hoe het U die eerste 2 weke van Affie wees beleef:

Afdeling D: Ouer betrokkenheid:

Indien ja watter een?:

Afdeling E: Kontakbesonderhede, Sel No. en E–Posadres sodat U gekontak kan word deur die onderskeie komitees: :

BAIE DANKIE DAT JY DIE VRAELYS VOLTOOI HET!