Graad 8 2021: Finale Vakkeusevorm

Dogter besonderhede:

Ouer/Voog 1 besonderhede:

Ouer/Voog 2 besonderhede:

U dogter moet TWEE van die volgende modules kies vir Skeppende Kunste:
(Neem kennis dat keuse-kombinasies onderhewig is aan roostervereistes en klasgroottes)

Indien u dogter Frans of Duits as keusevak van graad 10 – 12 wil neem, moet sy dit in graad 8 en 9 neem. Sepedi-spreektaal word ook in graad 8 en 9 aangebied vir dogters wat daarin sou belangstel. Kies EEN taal, SLEGS indien u dogter een van die tale wil neem:

Dui aan in watter van die volgende aktiwiteite u dogter belangstel: