OPNAME: E-LEERERVARING IN 2020

Vul asseblief die vraelys so eerlik as moontlik in om ons te help te verbeter.  Indien die vraag nie op jou van toepassing is nie (bv in gr 8 het jy nog nie die ITSI-platform gebruik nie) kies die NIE VAN TOEPASSING—opsie: NVT.

AFDELING A: ALGEMEEN

Het jy tuis toegang tot die volgende:

AFDELING B – DIE 2020-AKADEMIESE JAAR

Watter metode(s) het jou onderwysers tydens die grendeltydperk gebruik om werk te doen?

Watter metode het jy gebruik om met jou onderwyser kontak te maak as jy vrae gehad het?

Dui aan hoe jy die volgende ervaar het

Van watter tipe lesse het jou die meeste gehou (dit wil sê, pas jou leerstyl die beste)?

AFDELING C – NIE VERPLIGTEND