Tevredenheidsindeks 2020 Personeel

Is daar enige addisionele opmerkings of inligting wat u graag onder ons aandag wil bring?
Is daar enige addisionele opmerkings of inligting wat u graag onder ons aandag wil bring?