Tevredenheidsindeks 2020 Leerders

Is daar enige addisionele opmerkings of inligting wat jy graag onder ons aandag wil bring?
Is daar enige addisionele opmerkings of inligting wat jy graag onder ons aandag wil bring?