AHMP: Vakkeusevorm vir 2020 (Gr.10)

Afdeling A: Verpligte vakke

Afrikaans Huistaal en Lewensoriƫntering is verpligte vakke. In Afdeling A moet 'n keuse gemaak word oor Engels en Wiskunde :

Afdeling B: Enige 3 (drie) keusevakke:

BELANGRIK: Wiskunde is 'n voorvereiste vir die neem van Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie (IT) en Rekeningkunde. Die volgende vakke MAG NIE saam geneem word as keusevakke nie: RTT en IT of Visuele Kuns en Ontwerp. Sou 'n leerder se Junie eksamenpunt onder 50% wees vir Wiskunde, word dit ten sterkste aanbeveel dat Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, IT of Wiskunde nie geneem word as vakkeuses nie.

Baie belangrik: Toelating tot 'n vak is onderhewig aan die praktiese uitvoerbaarheid daarvan binne die skool se kapasiteit, bv. roosters en getalle van die vak. Die leerder se prestasies van vakke aan die einde van Gr.9 kan ook 'n rol speel.

Ekstra Vakke:

Gee hier 'n aanduiding van die ekstra vak wat jy wil neem. Die FORMELE aansoekproses sal einde van 2019 geskied. Ekstra vakke moet reeds vanaf Gr.10 geneem word - leerders MAG NIE in haar Gr.11- jaar aansoek doen vir 'n ekstra vak nie. Let wel daar is ekstra uitgawes betrokke t.o.v. handboeke.

Sluitingsdatum en prosedure:

Die sluitingsdatum vir vakkeuses is Vrydag, 2 Augustus 2019. Daarna sal die vorm uitgedruk en huistoe gestuur vir ouers om te onderteken.