Tuisblad

Ons kafeteria

Welkom by Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria se aanlyn winkel. Kies asb die kategorie hierbo.

Indien jy reeds ‘n profiel het teken gerus in.

Skep nou 'n profiel

Indien jy nog nie ‘n profiel (of aanlyn rekening) het nie kliek gerus hier om jou profiel te skep. 

Hierdie profiel sal jou toelaat om produkte by ons kafeteria en skool te koop aanlyn. As jy ‘n student is by AHMP is daar reeds vir jou ‘n profiel geskep. Kontak gerus die IT-Span vir jou besonderhede.